MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska została utworzona w 2022 roku z inicjatywy małopolskich krótkofalowców, zajmujących się aktywnie i rozwijających swoje zainteresowania wokół szeroko rozumianej tematyki krótkofalarskiej łączności kryzysowej. MKSR działa jako samodzielne stowarzyszenie rejestrowe, współpracując ściśle z Mazowiecką Krótkofalarską Siecią Radiową oraz Rzeszowską Krótkofalarską Siecią Ratunkową. Nasze stowarzyszenie historycznie wywodzi się ze struktur Krótkofalarskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej działającej do 2021 roku przy Krakowskim Oddziale Terenowym nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców.

Głównym celem działania Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej jest tworzenie, rozwijanie i zapewnienie funkcjonującej niezależnie rezerwowej łączności radiowej na terenie powiatów i gmin / miast województwa małopolskiego, realizowanej w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń, klęsk żywiołowych, katastrof oraz sytuacji o charakterze kryzysowym, niosących zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzkiego. W razie wystąpienia zagrożeń o charakterze ogólnokrajowym lub dotykających innych województw kraju, MKSR jest gotowa do szerokiego współdziałania w zakresie rzetelnego i sprawnego przekazywania informacji o zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest otwarta na współpracę z administracją rządową i samorządową oraz dedykowanymi zawodowymi i ochotniczymi służbami ratowniczymi, w zakresie zapewniania kryzysowej łączności radiowej, możliwej do wykorzystania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa obywateli.

MKSR to nie tylko krótkofalowcy, ale także potencjał w postaci ludzi zainteresowanych szeroko rozumianą łącznością radiową oraz współpraca ze środowiskiem użytkowników pasm CB oraz PMR.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest nastawiona na wykorzystanie i rozwój nowoczesnych technologii łączności radiowej, stających się udziałem współczesnych krótkofalowców, co w połączeniu z powszechną mobilnością stwarza elastyczne i niezwykle efektywne możliwości zapewnienia łączności radiowej w każdej sytuacji wymagającej szybkiego i sprawnego jej uruchomienia w przypadku zaistnienia sytuacji „K”.