MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa to stowarzyszenie skupiająca entuzjastów i pasjonatów radiokomunikacji w Małopolsce. W ramach swojej działalności MKSR zajmuje się m.in. tworzeniem, rozwijaniem i zapewnieniem niezależnej rezerwowej łączności radiowej na terenie powiatów, gmin oraz miast województwa małopolskiego, realizowanej w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń, klęsk żywiołowych, katastrof oraz sytuacji o charakterze kryzysowym, niosących zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzkiego. Aby zapewnić stabilne finansowanie swoich działań, stowarzyszenie pobiera składki członkowskie.
Wysokość składek członkowskich została określona w regulaminie stowarzyszenia i wynosi:
 
  1. 100 PLN roczna składka członka zwyczajnego.
  2. 50 PLN roczna składka ulgowa członka seniora powyżej 65 roku życia.
  3. 0 PLN składka dla młodzieży uczącej się, do 26 roku życia.
 

Składki mają być realizowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy Stowarzyszenia w mBank S.A, na numer rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 8342 1291

W tytule przelewu należy podać następującą formułę:

Składka członkowska na …. r., imię, nazwisko, (znak wywoławczy jeśli występuje)„,
lub
Składka członkowska ulgowa na …. r., imię, nazwisko, (znak wywoławczy jeśli występuje)„.

Osoby objęte ulgą (seniorzy 65+ oraz młodzież ucząca się do 26 roku życia) są zobowiązane równolegle z regulacją składki przesłać na adres mail: zarzad@mksr.pl skan dokumentu

potwierdzającego uprawnienie do ulgi (seniorzy np. skan dowodu osobistego z widoczną datą urodzenia / nr PESEL, młodzież np. skan ważnej legitymacji uczniowskiej, lub studenckiej).

Przesłane skany dokumentów będą wykorzystane tylko i wyłącznie do przetwarzania aktualnych danych Członka, w ramach bieżącej działalności stowarzyszenia (regulacji składki
członkowskiej).

MKSR dopuszcza członkostwo osób nieletnich, które ukończyły min.15 lat, pod warunkiem dostarczenia przez opiekuna / opiekunów prawnych osoby nieletniej – pisemnej zgody na członkostwo w organizacji. Zgodę należy przesłać drogą mailową jako podpisany skan na adres e-mail: zarzad@mksr.pl i równolegle papierowo na adres pocztowy stowarzyszenia

MAŁOPOLSKA KRÓTKOFALARSKA SIEĆ RATUNKOWA EMCOM POLSKA
ul. Słomiana 19/42,
30-316 Kraków

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej i aktywnego uczestnictwa w działalności organizacji.