MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska

Uchwałą nr 1/2023, z dnia 14 marca 2023 roku, zgodnie z zapisami § 14 oraz §15 Statutu stowarzyszenia – Zarząd Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Miejsce zebrania: posiedzenie realizowane w trybie zdalnym, video konferencja za pośrednictwem systemu Google Meet. Członkowie zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną w zakresie uzyskania dostępu elektronicznego […]