MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

W dniu 3 lipca br. członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej brali udział
w ogólnopolskiej konferencji pn.: „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych” organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie.