MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

W dniu 3 lipca br. członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej brali udział w ogólnopolskiej konferencji pn.: "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych" organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie.

W dniu 3 lipca br. członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej brali udział
w ogólnopolskiej konferencji pn.: „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych” organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie.

Tematyka konferencji jak zawsze, co jest cechą organizatorów była bardzo obszerna, odnosząc się bezpośrednio do:

 • organizacji i prowadzenia akcji ratunkowej;
 • komunikacji podczas akcji ratunkowych;
 • struktur kierowania działaniami ratowniczymi;
 • logistyki działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych;
 • pojęcia, zakresu i organizacji pierwszej pomocy;
 • łączności specjalnej – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników;
 • systemów teleinformatycznych dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa;
 • bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej;
 • informacji przestrzennej;
 • systemów mobilnych dla służb szybkiego reagowania;
 • telemedycyny w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego;
 • wykorzystania AI jako wsparcia dla ratownictwa medycznego;
 • ratownictwa chemicznego i ekologicznego;
 • możliwości dronów w ratownictwie;

Program konferencji obejmował wiele aspektów związanych bezpośrednio z technicznymi aspektami prowadzenia działań ratowniczych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie łączności bezprzewodowej, w tym min.:

 • „Polowa integracja danych z dronów, kamer, lokalizatorów za pomocą Mobilnego Centrum Dowodzenia. Informacja przestrzenna i koordynacja w miejscu prowadzenia działań”;
 • „Łącza hybrydowe – dostęp do sieci, bezpieczeństwo i niezawodność w zarządzaniu kryzysowym”.
  Nie mogło zabraknąć akcentu związanego krótkofalarską łącznością kryzysową. Przedstawiciele Zarządu MSKR w osobach: Prezes Zarządu Michał Wilczyński SP9XWM oraz Wiceprezes Zarządu Sławomir Lach SQ9JYE prowadzili prelekcję na temat: „Krótkofalarska łączność kryzysowa
  w Polsce”.

W zarządzaniu kryzysowym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa bezwzględnie konieczne zastosowanie i wykorzystanie sprawnego i w pełni zdywersyfikowanego systemu łączności kryzysowej. Fundamentalną cechą sprawnego systemu łączności jest możliwość zagwarantowania usług łączności elektronicznej użytkownikom nie tylko w miejscu stałego przebywania, ale przede wszystkim po przemieszczeniu się ich w terenie. Co więcej, systemów z założenia ma zapewnić organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obywateli poprzez możliwość stałego i skutecznego kierowania działaniami w przypadku wystąpienia kryzysu. Dlatego dywersyfikacja systemów łączności oraz wykorzystanie społecznych, krótkofalarskich struktur łączności kryzysowej winno być filarem struktur łączności kryzysowej z Polsce.


Dziękujemy organizatorom za umożliwienie udziału w tym tak słusznym i ważnym wydarzeniu edukacyjnym.

Więcej postów

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.