MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Ćwiczenia EmCom Polska 26.11.2022

Ogólnopolskie Ćwiczenia EmCom Polska Sobota 26.11.2022 godzina 15:00 Stacja koordynująca SQ9JYE op. Sławek nadająca z siedziby Radioklubu SP9RNS, lokator KN09IK

Ogólnopolskie Ćwiczenia EmCom Polska Sobota 26.11.2022 godzina 15:00
Stacja koordynująca SQ9JYE op. Sławek nadająca z siedziby Radioklubu SP9RNS, lokator KN09IK

Wyposażenie:
– zasilacz akumulatorowy 12V/60Ah
– radio VHF/UHF Yaesu FT-8900, antena X200
– radio PMR Motorola XT-420

Pierwsze ćwiczenia w których MKSR EmCom Poland działa oficjalnie jako samodzielne stowarzyszenie rejestrowe.

Założenia do ćwiczeń:
– w naszym mieście nie ma prądu od kilkunastu dni na skutek rozszerzającej się awarii stacji transformatorowych
– pomagamy w komunikacji z ludnością cywilną na terenie miasta i w zorganizowaniu dostępu do paliwa wykorzystywanego w agregatach prądotwórczych oraz organizujemy terenowe stacje ładowania akumulatorów dla ludności,
– zbieramy informacje z pasm VHF i PMR oraz przekazujemy je do MCZK,
– testujemy równolegle możliwości powiększenia zasięgu stacji koordynującej za pomocą stacji w terenie co ma to na celu stworzenie alternatywnego kanału łączności w przypadku awarii przemiennika SR9Z.

Zweryfikowana mapa zasięgu to: Nowy Sącz – Limanowa – g. Liwocz – Lubatowa – Gorlice – Kraków – Iwonicz.

Przydzielone zadania:
SQ9FWX Karol Nowy Sącz – wspomaganie pracy stacji koordynującej, organizacja oraz sterowanie łącznością PMR,
SQ9OJV – Darek Maciejowa – uruchomienie przy pomocy lokalnego OSP zasilania alternatywnego dla stacji paliw w celu zapewnienia wydawania paliwa do agregatów prądotwórczych, wspomaganie łączności na zakresach VHF/PMR. Organizacja i uruchomienie z zasobów własnych stanowiska ładowania 15 akumulatorów na płycie rynku w Nowym Sączu za pomocą agregatu 10kW,
SP9JD – Kuba Tymbark – stacja wspomagająca i wspierająca łączność na terenie Limanowej, Tymbarku i okolic,
SP9REM – Remigiusz Kraków – stacja wspomagająca łączność na terenie Krakowa i okolic przekazująca informacje od koordynatora EmCom Nowy Sącz do koordynatora MKSR w Krakowie,
SP9IVE – Rafał Klęczany – sprawdzenie i przekazanie informacji na temat pracy stacji benzynowej w Marcinkowicach oraz ocena sytuacji i przekazanie komunikatu o ewakuacji unieruchomionego brakiem zasilania wyciągu narciarskiego Limanowa – SKI,
SQ9EZG – Michał Nowy Sącz – zorganizowanie i uruchomienie sieci LORA w celu obserwacji i monitorowania pozycji stacji poruszających się po terenie miasta, w trakcie przemieszczania się sprawdzenie stacji Shell i BP pod kątem możliwości uruchomienia napełniania pojemników 5L paliwem Pb95 dla agregatów prądotwórczych i monitorowanie postępów naprawy stacji rozdzielczo -transformatorowej przy komendzie PSP Nowy Sącz,
SQ8SW – Sylwester góra Liwocz – wspomaganie łączności i pomoc w tworzeniu mostu VHF do przekazywania komunikatów na większe odległości,
SQ9NKL – Robert Nowy Sącz – sprawdzenie stacji paliw w ciągu ulicy Węgierskiej (2xOrlen i BP) pod kątem możliwości wydawania Pb95 do agregatów, kontrola postępów prac przy naprawie stacji rozdzielczo – transformatorowej przy ulicy Węgierskiej,
SQ9OND – Maciek Nowy Sącz – zorganizowanie, agregatu 5kW z prywatnej firmy i uruchomienie na terenie firmy stacji ładowania 10 szt. akumulatorów dla ludności cywilnej,
SQ9LCL – Piotr Nowy Sącz – sprawdzenie stacji paliw przy ulicy Wiśniowieckiego pod kątem możliwości pracy bez zasilania z sieci energetycznej i wydawania paliwa do agregatów z wykorzystaniem alternatywnego zasilania.
SQ8W – Wojciech Iwonicz – stacja wspomagająca zwiększenie zasięgu stacji koordynującej z Nowego Sącza w kierunku wschodnim,
SQ9IVD – Łukasz Nowy Sącz – stacja koordynująca łączność w terenie w paśmie PMR, zbieranie i przekazywanie informacji od ludności cywilnej odnośnie zapotrzebowania na ładowanie akumulatorów i dostawę Pb95 do prywatnych agregatów prądotwórczych,
SP9KGR – klub Gorlice – stacja będąca w gotowości do organizacji i wykonywania zadań na terenie miasta Gorlice i okolic,
SP9VRF – Stanisław Nowy Sącz – wsparcie w przekazywaniu informacji telemetrycznych i lokalizacyjnych z systemu LORA
PMR Dawid – ul. 29 Listopada Nowy Sącz – zbieranie i przekazywanie informacji o potrzebach od ludności cywilnej w swojej okolicy,
PMR Łukasz – ul. Lwowska Nowy Sącz – zbieranie i przekazywanie informacji o potrzebach od ludności cywilnej w swojej okolicy,
PMR Karol – os. Gorzków Nowy Sącz – zbieranie i przekazywanie informacji o potrzebach od ludności cywilnej w swojej okolicy.

Więcej postów

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

W dniu 3 lipca br. członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej brali udział
w ogólnopolskiej konferencji pn.: „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych” organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie.