MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Warsztaty organizacyjno – techniczne EmCom Polska

W dniach 02 - 03 marca br. na terenie małopolski odbyły się ogólnopolskie warsztaty organizacyjno – techniczne aktywu EmCom Polska.

W dniach 02 – 03 marca br. na terenie małopolski odbyły się ogólnopolskie warsztaty organizacyjno – techniczne aktywu EmCom Polska.
W warsztatach uczestniczyli członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej, Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Radiowej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

W trakcie dwudniowego spotkania zostało poruszonych wiele kwestii związanych z organizacją łączności kryzysowej, m.in. podczas działań ratowniczych oraz humanitarnych, aspekty techniczne działań, dobór sprzętu oraz form prowadzenia komunikacji radiowej w trudnych warunkach.

Omówione zostały zasady komunikacji wewnątrz sieci, formy odbierania i przekazywania radiogramów oraz wiadomości i dyspozycji głosowych przekazywanych w ramach działań zabezpieczających łączność dla podmiotów uprawnionych. Był to czas merytorycznej dyskusji, analizy trudnych obszarów i wypracowywania rozwiązań, które w sposób wymierny przyczynią się do sprawnej i pewnej organizacji łączności kryzysowej.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim obecnym i wszystkim, którzy nas wspierali i wspierają.
Dziękujemy prelegentom, dziękujemy za gościnę Gospodarstwo Agroturystyczne Owieczka.

Więcej postów

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.