MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest w: KW PSP

Kolejne owocne spotkanie w zakresie łączności kryzysowej za nami. W dniu 14.02 br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie a przedstawicielami #MKSR i #RKSR w zakresie przyszłej współpracy podczas organizowania łączności kryzysowej na terenie południowej Polski i rejonu transgranicznego.

Kolejne owocne spotkanie w zakresie łączności kryzysowej za nami. W dniu 14.02 br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie a przedstawicielami #MKSR i #RKSR w zakresie przyszłej współpracy podczas organizowania łączności kryzysowej na terenie południowej Polski i rejonu transgranicznego.

W trakcie rozmów został zaprezentowany min. system #Winlink (#VaraFM). Liczymy, że to preludium do dalszej wspólnej współpracy oraz potencjał do wzmocnienia łączności kryzysowej.

Więcej postów

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych

W dniu 3 lipca br. członkowie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej brali udział
w ogólnopolskiej konferencji pn.: „Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych” organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie.