MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR - Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.

KW PSP Kraków reprezentowali nadbryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: st. bryg. Paweł Żaba – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. Paweł Suslo – Naczelnik WBI KW PSP Kraków. Z ramienia MKSR EmCom Polska w uroczystościach uczestniczyli: Michał Wilczyński – Prezes, Sławomir Lach – Wiceprezes, Janusz Hankiewicz – Skarbnik, Szymon Reiter.

To wyjątkowe wydarzenie stanowi kamień milowy w dziedzinie współpracy i koordynacji działań ratowniczych na terenie Małopolski. Podpisane porozumienie zakłada bliską współpracę w celu skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.

MKSR EmCom Polska, jako doświadczona i wysoko wyspecjalizowana sieć krótkofalarska, wnosi do porozumienia swoją unikalną wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji awaryjnej. Dzięki tej współpracy, MKSR będzie pełnić istotną rolę we wsparciu działań ratowniczych i przekazywaniu kluczowych informacji pomiędzy różnymi służbami.

Z kolei KW PSP Kraków, reprezentując Państwową Straż Pożarną, wnosi do partnerstwa swoje ogromne doświadczenie w zakresie działań ratowniczych, zarządzania kryzysowego oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Ta synergia umożliwi skuteczniejszą i zintegrowaną reakcję na wszelkiego rodzaju zagrożenia.

Podpisane porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznych negocjacji i wspólnych wysiłków obu stron, mających na celu stworzenie solidnej platformy do efektywnej współpracy w sytuacjach awaryjnych. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie Małopolski oraz stanowi doskonały przykład partnerskiej współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz dobra społecznego.

Więcej postów