MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Podsumowanie ćwiczeń EmCom Polska 25.02.2023

W ćwiczeniach w dniu 25.02.2023r. stacją koordynującą z Radioklubu SP9RNS był Sławek SQ9JYE zlokalizowany w lokatorze KN09IN. Koordynator dysponował Yaesu FT991A z anteną X200, CB Superstar 120 z anteną Lemm 5/8 oraz PMR Motorola XT420.

W ćwiczeniach w dniu 25.02.2023r. stacją koordynującą z Radioklubu SP9RNS był Sławek SQ9JYE zlokalizowany w lokatorze KN09IN. Koordynator dysponował Yaesu FT991A z anteną X200, CB Superstar 120 z anteną Lemm 5/8 oraz PMR Motorola XT420.
Stacja pomocnicza z operatorami – Darek SQ9OJV i Karol SQ9FWX dysponowała zestawem urządzeń radiowych do pracy w modulacjach FM, C4FM, DMR dla pasm 2m i 70cm oraz VaraFM na pasmo 2m. Za pomocą systemu VaraFM pomiędzy stacją pomocniczą oraz stacją Michała SQ9EZG, dysponującą dostępem do awaryjnego łącza internetowego wymieniono w trakcie ćwiczeń komunikaty oraz przesłano załączniki z hipotetycznym zapotrzebowaniem na leki.

Na potrzeby uruchomionej stacji koordynującej zgłosiło się do działania 17 stacji terenowych – 12 stacji amatorskich, 3 stacje CB i 2 stacje PMR. Łącznie do realizacji przydzielono 36 zadań, takich jak:

  1. rozpoznanie w terenie miejsc gdzie może zostać zadysponowany śmigłowiec LPR wraz z przekazaniem współrzędnych geograficznych miejsca, przeszkód terenowych i warunków dojazdu,
  2. weryfikacja dostępności na lokalnym terenie urządzeń AED wraz z przekazaniem współrzędnych geograficznych ich umiejscowienia i dostępności dla społeczności lokalnej,
  3. weryfikacja telefonicznych numerów kontaktowych do szpitalnych oddziałów ratunkowych,
  4. znalezienie i przekazanie współrzędnych geograficznych miejsc umożliwiających utworzenie miejsc dyslokacji ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia w miejscu zamieszkania.

Zespoły terenowe biorące udział w ćwiczeniach realizowały powyższe zadania na terenie Nowego Sącza, Gorlic, Sękowej, Mogilna, Korzennej, Marcinkowic, Klęczan, Pisarzowej, Posadowej Mogilskiej, Mszany Dolnej, Limanowej, Grywałdu, Krościenka, Jasła, Starego Sącza, Tęgoborzy, Łukowicy, Świdnika i Kamionki Małej. Wszystkie zadania zadysponowane przez stację koordynującą zostały zrealizowane a wymagane dane przekazane i zarejestrowane.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w ćwiczeniach za pełne zaangażowanie i skrupulatne wypełnianie zleceń przekazywanych przez koordynatora ćwiczeń.

Stacje biorące udział w ćwiczeniach – SQ9JYE, SP9KGR, SP9IVE, SP9PSP, SQ9OND, SQ9FCI, SP8GK, SQ9NKJ, SQ9NKL, SP9DT, SP9MA, SP9XWL, SQ9OJV, SQ9FWX, SQ9EZG, CB 9 Rafał Tęgoborze, CB 9 Waldek Łukowica, CB 9 Maciek Nowy Sącz, PMR 3 Karol Gorzków, PMR 3 Kuba Falkowa.

Więcej postów

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.