MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Odprawa służby operacyjnej oraz teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego

W dniu 16.11.2023 r. w miejscowości Czerwienne w pow. nowotarskim na zaproszenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie członkowie MKSR uczestniczyli w odprawie operacyjnej kadry kierowniczej i pionów operacyjno – szkoleniowych oraz teleinformatycznych komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego.

W dniu 16.11.2023 r. w miejscowości Czerwienne w pow. nowotarskim na zaproszenie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie członkowie MKSR uczestniczyli w odprawie operacyjnej kadry kierowniczej i pionów operacyjno – szkoleniowych oraz teleinformatycznych komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego.

W odprawie udział wziął nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz z zastępcami st. bryg. Pawłem Żabą oraz st. bryg. Mariuszem Łaciakiem.
Program odprawy przewidywał wiele obszarów w zakresie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. małopolskiego w tym min. bloki tematyczne dotyczące:

  • cyberbezpieczeństwa w Państwowej Straży Pożarnej;
  • łączności cyfrowej DMR oraz Tetra na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych;
  • alternatywne formy łączności radiowej i jej zastosowanie podczas sytuacji kryzysowych.

W ramach odprawy, nasi przedstawiciele zaprezentowali historię formowania i funkcjonowania łączności kryzysowej w ramach struktur EmCom w Europie i Polsce w tym Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska. Zaprezentowano dotychczasowe realizacje i przedsięwzięcia w ramach funkcjonowania MKSR, od ćwiczeń zgrywających na różnych szczeblach po zabezpieczenie ŚDM w 2016 roku. Podczas bloku technicznego przedstawiona została koncepcja możliwości wykorzystania podczas działań ratowniczych i działań o charakterze humanitarnym automatycznej stacji komunikatów pogodowych SR9WXNS. Zaprezentowano wtórnie możliwości wykorzystania jako alternatywne medium komunikacji standardu/technologii Winlink Global Radio Email oraz Vara Chat. Przedstawione zostały również nasze jako krótkofalowców możliwości w zakresie dysponowania dostępem do znacznie szerszego spektrum częstotliwości pracy, rodzajów modulacji i dopuszczalnych mocy stacji w porównaniu do tego, co ma w swojej dyspozycji Państwowa Straż Pożarna.

Dziękujemy Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz całej Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie za kolejną możliwość budowania wspólnych horyzontów i relacji w kwestii łączności kryzysowej.

Więcej postów

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.