MKSR

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Krajowe ćwiczenia ratownicze „BESKID-24” z udziałem EmCom Polska!

W dniach 19–21 marca 2024 roku, w malowniczym regionie Małopolski na terenie powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego, odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BESKID-24”, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Porozumienie EmCom Polska z MKW PSP Kraków

W dniu 05.12.2023 r. zostało podpisane strategiczne porozumienie dwustronne, pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie a MKSR – Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska

Uchwałą nr 1/2023, z dnia 14 marca 2023 roku, zgodnie z zapisami § 14 oraz §15 Statutu stowarzyszenia – Zarząd Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EmCom Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Miejsce zebrania: posiedzenie realizowane w trybie zdalnym, video konferencja za pośrednictwem systemu Google Meet. Członkowie zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną w zakresie uzyskania dostępu elektronicznego […]

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest w: KW PSP

Kolejne owocne spotkanie w zakresie łączności kryzysowej za nami. W dniu 14.02 br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie a przedstawicielami #MKSR i #RKSR w zakresie przyszłej współpracy podczas organizowania łączności kryzysowej na terenie południowej Polski i rejonu transgranicznego.